TaxMachine PITy 2016/2017

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2016 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-40 i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2016/2017

PIT-37 z program TaxMachine PITy 2016/2017

Podstawowe kwestie związane z PIT-37

W jakich przypadkach powinno się rozliczyć druk Pit 36 zamiast PIT 37? Jakim sposobem najszybciej i najprościej wykonać PIT 37? Czy PIT-37 można wysyłać przez internet online? Jakie warunki musimy wypełnić żeby można było rozliczać się na formularzu Pit 37? Kto rozlicza Pit-37? Czy program Pity 2016/2017 jest bezpłatny dla wszystkich? Kto może stosować bezpłatny program PITy 2016/2017?

Dowiedz się więcej na te tematy czytając poniższy artykuł o Pit 37 i o jego sporządzaniu w aplikacji Pity 2017/2016.

pit 37 druk

Źródła dochodów rozliczane na PIT-37

Formularz o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37 przeznaczony jest dla osób, które w roku podatkowym za pośrednictwem płatnika osiągnęły dochody ze źródeł umieszczonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Przychody te opodatkowane są wyłącznie na zasadach ogólnych przy użyciu skali podatkowej. Są to w szczególności dochody z tytułu:

 • dochody z umowy aktywizacyjnej.
 • zapłaty za pracę przypadających skazanym oraz tymczasowo aresztowanym,
 • zasiłki przedemerytalne,
 • dochody z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • dochody z działalności pełnionej samodzielnie (między innymi z działalności sportowej, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, umów zlecenia, pełnienia obowiązków społecznych),
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • stypendia,
 • zasiłki finansowane z ubezpieczenia społecznego,
 • świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • emerytury lub renty krajowe (w tym renty socjalne, renty strukturalne),
 • honoraria i pozostałe dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), pracy nakładczej,


Załączniki do PIT-37

Do druku Pit-37 można się dołączyć następujące załączniki: PIO/0, PIT/D, PIT 2K:

 • PIT/D – wypełniany przez podatników, które odliczają wydatki mieszkaniowe od dochodu lub od podatku np.: ulga dla oszczędzających w kasie mieszkaniowej, ulga na spłatę odsetek, ulgi mieszkaniowe, które nie miały pokrycia w latach wcześniejszych. Do tego załącznika załączyć można też oświadczenie PIT-2K - w przypadku gdy obywatel stosuje odliczenia zapłaconych odsetek od kredytów otrzymanych na cele mieszkaniowe – czyli ulga odsetkowa.
 • PIT-O – tworzony przez osoby dokonujące odliczeń od dochodu (np. darowizny, wydatki na internet, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki na nabycie nowych technologii, darowizny, ulga dla krwiodawców, itp.) lub od podatku (np. ulga za wyszkolenie uczniów, ulga prorodzinna, ulga abolicyjna). Formularz ten nie dotyczy odliczeń mieszkaniowych.
druk pit o

Sporządzając Pit-37 wybrać możemy preferencyjne tryby opodatkowania, innymi słowy Pit 37 może być złożony jako wspólnie zeznanie małżonków (rozliczenie małżeńskie) lub jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dzieci. Ulgowe tryby opodatkowania nierzadko pomagają zaoszczędzić ogromne sumy podatku.

W programie Pity 2016/2017 Pit 37 najłatwiej stworzysz używając kreatora PIT, przepisujesz wtedy odpowiednie kwoty z dokumentów otrzymanych od płatnika i program rozlicza gotowe zeznanie PIT 37.

PIT-40, czyli pracodawca rozlicza nasz podatek

Gdy podatnik, od którego dochodów zaliczki miesięczne na podatek dochodowy pobierają płatnicy, dostarczy płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następnego po roku skarbowym oświadczenie sporządzone na druku PIT-12, które traktuje się na równi z zeznaniem - płatnik jest zobowiązany sporządzić roczne obliczenie podatku na zeznaniu PIT 40.

Na podstawie Pit 12 płatnik zobowiązany jest do obliczenia rocznego podatku od zarobku pozyskanego przez podatnika na zeznaniu PIT 40 i przesłania go do odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika urzędu fiskalnego w terminie do 28 lutego 2017 roku. W tym czasie Pit-40 płatnik powierza także pracownikowi.

pit 40

Konieczność sporządzenia deklaracji PIT-37, zamiast dostarczenia oświadczenia na druku PIT-12 płatnikowi i rozliczania przez niego naszego podatku na formularzu PIT-40, może wynikać z  potrzeby:

 • wspólnego opodatkowania się małżonków,
 • wykorzystania ulgi dla osób niepełnosprawnych,
 • przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego,
 • wykazania wyższych kosztów uzyskania przychodów niż wynika z PIT-11 lub PIT-40,
 • odliczenia ulgi na dziecko,
 • zastosowania opodatkowania przeznaczonego dla osób samotnie wychowujących dzieci.


Program PIT 2016

Aby uprościć rozliczenie deklaracji nasz program PIT 2016/2017 zawiera Kreator PIT, który znakomicie upraszcza tworzenie każdych zeznań PIT. Podatnik prowadzony jest "za rękę" przez wszelkie etapy sporządzania deklaracji, musimy tylko wprowadzić podstawowe dane i gotowy druk pojawia się na ekranie. Nie ma łatwiejszego sposobu na przygotowywanie deklaracji PIT za 2016 rok.

Niewątpliwą zaletą programu jest możliwość przesyłania pit przez internet bez konieczności uruchamiania dodatkowych programów zewnętrznych i pobierania formularzy ze stron Ministerstwa Finansów. Druga zaleta to możliwość korzystania z kreatora PIT, który prowadzi "krok po kroku" przez kolejne fazy sporządzania zeznania. Kreator sam dobiera odpowiednie deklaracje wraz z niezbędnymi załącznikami. Z kreatora skorzystają w szczególności osoby mniej biegłe w sporządzaniu zeznania PIT od osób zajmujących się tym w sposób profesjonalny. Profesjonaliści znający od podstaw zagadnienia związane z podatkami wybiorą drogę „na skróty” poprzez wybór odpowiednich formularzy i skupienia uwagi na wypełnieniu odpowiednich pozycji w odpowiedniej kolejności.

program pit 2016 darmowy

Słowa kluczowe

pit 37 przez internet, darmowy pit 37, pit 37 2017 rok, zeznanie pit-37, pit-37 program, program pit 37, pit-37, deklaracja pit-37, druk pit-37, formularz pit-37, pit 37 za 2016 rok